תמלול בצפון

תמלול בצפון הארץ וגם בצפון העולם

היום, בזכות האינטרנט, הוואטסאפ ואתרי שליחת קבצים גדולים ניתן לשלוח את הקובץ הדיגיטלי מיידית אלינו לתמלול.