תמלול משפטי

מלה במלה כולל חוות דעת מומחה לביהמ”ש

תמלול משפטי

תמלול משפטי מבקש לבצע תמלול משפטי עבור הקלטת סתר אשר יש בידיך? אצלנו תקבל שלושה העתקים מודפסים של הפרוטוקול, תצהיר חוות דעת מומחה לבית המשפט הנכבד אודות הנסיון שלי, מי אני ומה ביצעתי בעבורך וכמו שירות מעל המצופה.

Call Now Button