תמלול בצפון

תמלול בצפון תמלול בצפון הארץ וגם בצפון העולם היום, בזכות האינטרנט, הוואטסאפ ואתרי שליחת קבצים גדולים ניתן לשלוח את הקובץ הדיגיטלי מיידית אלינו לתמלול.