Tag: שיקלוט

שיקלוט ראיונות

שיקלוט ראיונות קיים כבר מעל 50 שנים. חברת חבר מתגאה בתמלול משפטיו של אייכמן. היום, כל אחד תופס לעצמו מחשב ואזניות ומתחיל לתמלל.

שיקלוט

שיקלוט שואל את עצמך מה זה שיקלוט? ובכן, שיקלוט היא מלה נרדפת לתמלול. אנו מבצעים תמלול, כמו גם שיקלוט, של קבצי קול, קבצי וידאו וכו’ כראיה לבית המשפט. במידה ועורך הדין שלך ביקש ממך לתמלל, או לשקלט, את השיחה הגעת אל המקום הנכון.