תמלול משפטי

מלה במלה כולל חוות דעת מומחה לביהמ”ש

תמלול בזמן אמת

תמלול בזמן אמת תמלול בזמן אמת מבוצע, בדרך כלל, כאשר עולה הצורך לקבל את פרוטוקול הישיבה או הפגישה מיד לאחר תום הישיבה. במקרה כזה אין כל טעם לבצע הקלטה של השיחה היות ותמלולה ייקח הרבה יותר זמן מאשר תמלול השיחה בפועל על ידי מתמלל אשר נוכח בפגישה. תמלול בזמן אמת הוא פתרון מעולה לקבלת התוצר […]

Call Now Button