תמלול משפטי

מלה במלה כולל חוות דעת מומחה לביהמ”ש

מחירי תמלול שיחות

התמלול כולל חוות דעת מומחה לביהמ”ש
מינימום לתשלום 20 דקות פלוס מע”מ

שיחת טלפון
לשני דוברים באיכות שמע טובה
15 לדקת הקלטה
  • פרוטוקול מלה במלה
  • חוות דעת מומחה לביהמ"ש
  • חשבונית מס ירוקה
הגהה משולשת
ראיון/פגישה
לשני דוברים באיכות שמע טובה
20 לדקת הקלטה
  • פרוטוקול מלה במלה
  • חוות דעת מומחה לביהמ"ש
  • חשבונית מס ירוקה
הגהה משולשת
כל דובר נוסף
מהדובר השלישי והלאה
5 לדקת הקלטה
  • פרוטוקול מלה במלה
  • חוות דעת מומחה לביהמ"ש
  • חשבונית מס ירוקה
הגהה משולשת
Call Now Button