מחיר תמלול

מחיר תמלול

  • תמלול שיחה טלפונית  – ₪10 לדקת  שיחה או חלק ממנה. (מינימום ₪234 כולל מעמ)
  • תמלול פגישה (שני דוברים) – ₪15 לדקת שיחה או חלק ממנה. (מינימום ₪351 כולל מעמ)
  • תמלול פגישה (שלושה דוברים) – ₪20 לדקת שיחה או חלק ממנה. (מינימום ₪468 כולל מעמ)
  • תמלול פגישה ארבעה דוברים) – ₪25 לדקת שיחה או חלק ממנה. (מינימום ₪585כולל מעמ)
  • כל דובר נוסף ₪5 לדקת שיחה או חלק ממנה.
  • תמלול שפה זרה – ₪25 לדקת שיחה או חלק ממנה. (מינימום ₪585 כולל מעמ)
  • תרגום שפה זרה – ₪80 לכל 250 מלים.
  • הקלטת ישיבות ודיונים.

המחיר כולל שליחת קובץ התמלול בפורמט PDF וכן תצהיר מתמלל לבית המשפט בפורמט PDF בדואר אלקטרוני