תמלול מחיר

המחירים מטה מתייחסים לדקת שיחה או חלק ממנה – מינימום 20 דקות לתשלום פלוס מע"מ

שיחת טלפון

10
לדקת הקלטה
  • פרוטוקול מלה במלה
  • חוות דעת מומחה
  • חשבונית מס

ראיון/פגישה

15
לדקת הקלטה
  • פרוטוקול מלה במלה
  • חוות דעת מומחה
  • חשבונית מס

כל דובר נוסף

5
לדקת הקלטה
  • פרוטוקול מלה במלה
  • חוות דעת מומחה
  • חשבונית מס