לאחר שנקבל מכם לנו את הקבצים נשוא עבודת התמלול שאתם מבקשים להציג בבית המשפט אנו נשלח אליכם הצעת מחיר מסודרת.

בהצעת המחיר מפורט חישוב העבודה, דקות שיחה כפול מחיר לדקה.

מיד לאחר אישור הזמנת העבודה ותשלום שכר טרחתינו בגין תמלול הקבצים – תקבלו מאתנו במייל חשבונית ירוקה עם חתימה דיגיטלית המוכרת לצרכי מס.

Leave a comment