חוות דעת מומחה לבית המשפט; בסוף עבודת התמלול תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם הודעת דואר חדשה בצירוף שני קבצי PDF.

הקובץ הראשון בפורמט PDF יכיל את פרוטוקול תמלול השיחה כולל מספרי עמודים ומספרי שורות.

הקובץ השני הנו תצהיר – חוות דעת מומחה לבית המשפט גם בפורמט PDF.

במסמך חוות הדעת מפורט כל הנסיון שלי בתחום ומאשר כי אני הוא זה שהאזין להקלטה וכתב אותה בפועל.

 

חוות דעת מומחה

 

 • אני המתמלל מספר תעודת זהות נתבקשתי על ידי שם הלקוח לחוות את דעתי המקצועית בשאלה המפורטת להלן.
 • אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט,
  דין חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה בבית המשפט.
 • נסיוני וכישוריי המקצועיים בנוגע לפענוח ותמלול תוכן הקלטת;
  נסיון משנת 1999 ברציפות בפענוח, תמלול קלטות סתר וקלטות של כנסים, בתי המשפט וכו’.
  עבודה עם משרדי חקירות, עורכי דין, חברות ביטוח, בתי המשפט ועוד.
 • חוות דעת בהקשר לאיכות ותקינות קובץ ההקלטה שנמסר לידיי ואשר על פיו נערך על ידיי תמלול הקובץ בכתובים הרצ”ב לחוות דעתי זו.
 • הקובץ מסומן כפרוטוקול מס’ ***.
 • לאחר שמיעת ההקלטה, מספר פעמים כמקובל, הריני להצהיר כי לפי מיטב ידיעתי, כישוריי ונסיוני, משקף הפרוטוקול נאמנה את ההקלטה.

Leave a comment